Koçluk ve Mentorluk

Koçluk ve Mentorluk İMC Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri bünyesinde çok sayıda sertifikalı akredite yönetim ve takım koçu barındırmakta ve bunların büyük bir kısmı aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak uzmanlık alanları ile ilgili insan yetiştirmektedirler. İMC, koçluk ve mentorluk hizmetleri konusunda ticari kurumlardan sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurumlarından bireysel taleplere kadar birçok alanda destek…

Kurumsal Yabancı Dil Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Yabancı Dil Danışmanlık Hizmetleri Küresel ekonomi çağında çalışanların ve yöneticilerin yabancı dil yetkinliği kurumsal işleyişin ve iletişimin yetkinliği konusunda belirleyici hale gelmiştir. Bu yetkinliğin garanti altına alınması için kurumların iki seçeneği vardır: 1- İstihdam sırasında gerçek pratik yabancı dil yetkinliğini güvenilir bir şekilde ölçerek işe almak, 2- Var olan çalışanların yabancı dil yetkinliklerini geliştirmek…

Operasyonel Düzenleme Danışmanlığı

Operasyonel Düzenleme Danışmanlığı Firmaların yönetici ve insan kaynağı niteliği yeterli düzeyde olduğu durumlarda da kurumun stratejik hedeflerine yürümesi konusunda daha teknik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Çalışanların yetkinliklerinde bir sorun olmaması durumunda bile işlerin yetişmemesi, eksik ve sürekli telafi gerektirecek bir tempoda işlemesi genellikle firma yöneticilerinin bu sorunu insan kaynağının yetersizliğine bağlamalarına yol açmaktadır. Bu durumda da…

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sürekli değişen ve gelişen iş yaşamında eğitim meselesi vizyonu olan firmaların kaçınılmaz şekilde sistematik olarak üzerinde durmaları gereken bir alandır. Ancak ne yazık ki yaygın bir şekilde kurumsal eğitim organizasyonu sorunu kaynağından çözücü değil, sadece semptomlara bakarak “semptom giderici” bazı eğitimlerin dışarıdan satın alınması olarak algılanmaktadır. Oysa kurumsal eğitim organizasyonu kurumun stratejisinden…

Kurumsal Gelişim & İletişim Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim & İletişim Danışmanlığı Kurumlar tüzel kişilerdir ve kişisel imaj, iletişim ve itibar sadece bireylerin değil, kurumların kişiliği ve saygınlığı açısından da önem taşır. Kurumların çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, paydaşları ve daha geniş bir toplum kesimi ile kurduğu iletişimin niteliği kurumun kalıcılığı ve sürekli gelişimi konusunda kilit noktalardan birisidir. İMC’nin Kurumsal Gelişim & İletişim Danışmanlığı…

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Bir firmada yöneticilerin olması, o kurumda profesyonel ve bilimsel bir yönetim mantığının olduğu anlamına gelmemektedir. Oysa firmaların beyni olan yönetim kademesi ne kadar yetkinse kurumun verimliliği, gelişimi ve ilerlemesi o kadar garanti altında olacaktır. Yönetim sadece işlerin teknik olarak yürütülmesinin sağlanması olarak algılandığında en önemli yönetsel yetkinlik olan insan yönetimi genellikle ikinci plana…

İşe Alım Yönetimi Danışmanlığı

İşe Alım Yönetimi Danışmanlığı İstihdam politikasından kaynaklı eksikliklerin etkisi genellikle kurumların farklı alanlarda yaşadıkları sıkıntı ve zorluklarda ortaya çıkmaktadır. Semptomların farklı alanlarda ortaya çıkması genellikle yanıltıcı bir şekilde kurumların semptomatik müdahalelerde bulunarak sonuç almayan ve zaman ve maliyet kaybına yol açan bir takım faaliyetler içerisine girmeleri ile sonuçlanabilmektedir. Oysa doğru bir istihdam stratejisi ve bunun…

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Firmaların İnsan Kaynakları Yönetim sistemi birbirinden farklı düzeylerde yapılandırılmış olabilmektedir. Bazı firmalar henüz bir İnsan Kaynakları birimi kurmamış ve işleri daha çok bordrolama düzeyinde yürütebiliyorken, diğer bazı firmalar belli bir düzeyde ve eksikli de olsa İK yönetimi formatını hayata geçirmiş olabilmektedirler. Öte yandan başka bazı kurumlarda ise İK birimi çok detaylı bir…

Mavi Yaka Eğitimleri

Mavi Yaka Eğitimleri Üretim süreçleri ile bire bir muhatap olan mavi yaka çalışanların performansı, ürünlerin kalitesi, üretimin verimliliği ve firmaların prestijini doğrudan etkilemektedir. Mavi Yaka Eğitimleri programımızda yer alan eğitimler çalışanların yetkinliklerini bu perspektiften ve sürekli gelişimi hedef alarak tasarlanmış eğitimlerdir. Bu programlara katılan çalışanlar genel olarak üretimde her kademede muhataplarında güven oluşturma, performanslarında artış,…

İş Hukuku Eğitimleri

İş Hukuku Eğitimleri Kurumsal yapılar gerek sektörel gerek ulusal gerekse uluslararası alanda belli bir hukuki işleyiş sürecine ve kurallara tabi çalışmak zorundadırlar. Bu konudaki bilgi ve deneyimin varlığı kurumun stratejik ve taktiksel gelişim planlarında belirleyici roller oynayabilmektedir. Özellikle gelişen ve globalleşen bir ortamda sürekli değişime ve adaptasyona uğrayan kural, prosedür ve müeyyidelerin farkında olmak bir…

Satış, Pazarlama & Müşteri Yönetimi Eğitimleri

Satış, Pazarlama & Müşteri Yönetimi Eğitimleri Gerek kurumsal satış gerekse perakende satışta işletmenin karlılığının süreklileşmesinin en temel ilkesi satışta sürekliliğin sağlanmasıdır. Satışta sürekliliğin sağlanması ve arttırılması ise birden fazla bileşene ve özellikle de insan kaynağındaki niteliğe bağlıdır. Bu nitelikler ise günün sürekli değişen koşullarına uyumlanmadığı ve güncellenmediği sürece satış rakamları aynı kaldığında dahi kurumsal bir…

Kurumsal Sağlık Eğitimleri

Kurumsal Sağlık Eğitimleri

Kurumsal Sağlık Eğitimleri Çalışanların yaşamlarının büyük bir kısmı çalışma ortamında geçmektedir. Bu gerçekten hareketle kurumsal açıdan sağlıklı bir ortamın ana koşulu kişilerin sağlık konusundaki bilgi ve farkındalıklarına dayanmaktadır. Gerek kurumların çalışanları için sağlamak zorunda oldukları koşullar, gerekse kişilerin kendi sağlıkları için gerekli alışkanlıklar açısından kurum içi sağlık eğitimleri önemli bir alan olarak önümüzde durmaktadır. İMC…

Bir cevap yazın