İzzet OTRULisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, tezli yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Av. İzzet OTRU Şişli Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü’nde program başkanıdır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uzmanı olarak Hesap ve İnsan Kaynakları Bilirkişisi olarak da görev yapan ve ETLİK & OTRU Hukuk Bürosu kurucu ortağı da olan uzmanımızın ağırlıklı çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

- İcra Ve İflas Hukuku, - İş Hukuku, - Şirket Yapılandırma, -Ticaret Hukuku, - Mali Hukuk, - İş Güvenliği, - Borçlar Hukuku, - Sözleşmeler Hukuku, - Tıp Hukuku, - İdare Hukuku, - Gayrimenkul Hukuku

İş Hukukunda Ücretsiz İzin (Seçkin Yay., Ankara 2012) adlı bir kitabı bulunan Av. İzzet OTRU hukuki uzmanlık alanlarında çok sayıda makale ve yayına imza atmıştır.

İK Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları

8 Ekim Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İzzet OTRU, LLM,  tarafından verilecek olan “İK Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları” eğitimine kayıtlar başlamıştır.

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitimle, iş hukukunun temel uygulamalarının sektörel özellikler de dikkate alınarak, iş hukuku uygulayıcılarına açıklanması amaçlanmaktadır.

İnsan kaynakları uzmanlarının iş hukukuna ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak, böylece gereksiz dava giderlerinden, tazminatlardan korunmalarını sağlamak ve iş hukukunun daha somut meselelerine hazırlıklı olmalarını hedeflemektedir.

Eğitim içeriğinde sunulan tüm kavramlar, öncelikli olarak pratik çalışmalar ve uygulamalı belge örnekleri üzerinden yürütülmektedir. Bunun yanında yapılan açıklamaların pek çoğunda Yargıtay uygulamaları ve iş mahkemelerinin genel kavrayışı da açıklanmaktadır.

Çalışma hayatında, sektörel olarak karşılaşılabilecek bir takım örnek uygulamalar ve Yargıtay kararları da uygulama süreçli eğitimde ortaya konmaktadır.

Bu eğitim içeriğinde katılımcılar, eğitimin başarıya ulaşmasında önemli bir katılımcı rolündedirler. Mümkün olan en üst düzeyde soru sorulması ve pratik çalışmalarda rol çalışmalarının yapılması eğitimin kendine özgü niteliklerindendir.

 

Eğitimin İçeriği

1. İş Hukukuna Genel Bakış Ve İş Hukukunun Temel İlkeleri

2. 4857 Sayılı Kanun’un Temel Kavramları Ve Uygulamaya Yansımaları

(İşçi, İşveren, Ücret, İş İlişkisi v.b.)

3. Alt İşveren (Alt İşverenin Sorumluluğu– Asıl İşverenin Sorumluluğu )

4. Sendikal Güvence ve Temel Sendikalar Hukuku Bilgilendirmesi

5. İş Sözleşmesi

a) Temel Sözleşme Hukuku Bilgisi – Mantığı

b) Sözleşme hazırlanırken dikkat edilecek temel noktalar

c) İş Sözleşmesinin Kurulması

d) Sözleşmenin Hazırlanması (Olması Gereken Kayıtlar, Tebligat Adresleri, Yetki Şartları…)

e) Çalışma Koşulu değişikliğine ilişkin sözleşme kayıtları

f) Cezai Şart Ve Diğer Yasak Kayıtlar.

g) Sözleşme Ve Şekil

h) İş Sözleşmesi Türleri

(Belirli Süreli, Belirsiz Süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmesi v.b.)

6. İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları

a) İşçinin Borçları

aa. İş Hukuku Bakımından

bb. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku Bakımından

b) İşverenin Borçları

aa. İş Hukuku Bakımından

bb. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku Bakımından

c) İşçinin özel yaşam alanı, hukuksal sorunlar ve çözümler

(İşçinin işyerine girişte üstünün aranması, e–postlarının okunması, işyeri kameraları v.b.)

7. Ücret

a) Ücret Nedir?

b) Ücret Türleri Nelerdir?

c) Ücret Türlerinin Uygulama Alanları

d) Ücretten Sayılan Ödemeler

e) Ücretten Sayılmayan Ödemeler

f) Ücretin Ödenmemesi

g) Ücret Kesme Cezası (Koşulları – Sonuçları)

8. Çalışma Süreleri

a) Çalışma Süresi Kavramı Ve Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar

b) Fazla Çalışma

c) Fazla Sürelerle Çalışma

d) Denkleştirme Kavramı

e) Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

9. İzin

a) Yıllık Ücretli İzin (Süreler – Koşullar – Uygulama)

b) Yıllık Ücretli İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler

c) Yıllık İzin Ücreti – İşten Ayrılmada İzin Ücreti.

10. Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve Değişiklik Usulü

11. İş İlişkisinin Sona Ermesi

a) Bildirimli Fesih

b) Bildirimsiz Fesih

c) Tarafların Anlaşması (İkale)

d) İstifa, Ölüm, Askerlik, Evlenme.

e) Haklı Nedenle Fesih

f) İşçiden Kaynaklanan Sebeplerle Fesih

g) Fesih Bildirim Usulleri

12. İş Güvencesi Kavramı ve İşe İade Davalarının Genel Seyri

13. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

a) İbraname Uygulamaları – Verilmesi gereken belgeler (çalışma belgesi v.b.)

b) İşçinin Rekabet Yasağı

c) Eğitim giderlerinin istenmesi ve cezai şart

d) Genel cezai şart

14. Kıdem Ve İhbar Tazminatları Uygulamaları

a) Kıdemin Tespiti

b) Kıdem Tazminatının Hesaplanması

c) İhbar Tazminatının Hesaplanması

15. Ekonomik Kriz Döneminde İş Hukuku Uygulamaları

16. Yargıtay’ın temel iş hukuku kavramlarına dair ilke kararlarının uygulama bağlamında genel değerlendirmesi

17. İşçinin özel yaşamına müdahalenin sınırları – iş etiği –  Değerlendirmeler ve Mobbing

 

Bu Eğitime Gelmek İsteyebileceklerin Sık Yaşadıkları Sorunlar

 • İnsan Kaynaklarının iş hukuku uygulamalarındaki sorumlulukları
 • En basit sözleşmelerde gözden kaçabilecek hususlar
 • İşyeri kayıtlarının düzenli tutulmasının faydaları
 • İşverenin yönetim yetkisini kullanabilmesi için işyerinde oturtması gereken iş hukuku düzenlemeleri
 • İşyerinde iş kanunu uygulamalarının doğru yapılmamasının maliyetleri
 • Oluşan haksız ve gereksiz maliyetlerin önlenmesi için alınabilecek önlemler

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

 • İnsan Kaynakları Çalışanları
 • Birim Yöneticileri
 • İşletme Sahipleri

 

Katılım Bilgileri

 • Eğitim Bedeli, Akbank Okmeydanı Şubesi (1083) Hesap No: 0018532-IBAN TR870004601083888000018532 numaralı hesaba yatırıldıktan sonra banka dekontunu eğitim öncesi tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Eğitimlerimiz Avrupa Yakasındaki 4-5 yıldızlı otellerde gerçekleşmektedir. Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt için geçerli kontenjan sayısı 12’dir.
 • IMC Kurumsal Eğitim çözümleri eğitimi iptal etme ya da tarih değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Eğitim tarihlerindeki değişiklikler en geç eğitim tarihinden 4 gün önce katılımcılara bildirilir.
 • Eğitim iptali durumunda ödenmiş olan bedel kesintisiz iade edilir.
 • Öğlen yemeği ve 2 kahve servisi, eğitim dokümanları eğitim ücretine dâhildir. Eğitim sonrası katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin

İlgili Kişi: Suna KAYA –  suna.kaya@imc-tr.com

Telefon: 0212 235 66 37