18 Haziran Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Av. Süleyman ETLİK  tarafından verilecek olan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İş ve İşlemlere Getireceği Yenilikler” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Eğitim, mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun8 çeşitli konulara getirdiği değişikliklerin karşılaştırmalı incelemesi şeklinde yürütülecek olup, bu çerçevede tasarının uygulamaya getirdiği yenilikler, yürürlükten…

11 Haziran Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İzzet OTRU, LLM,  tarafından verilecek olan “İK Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Bu eğitimle, iş hukukunun temel uygulamalarının sektörel özellikler de dikkate alınarak, iş hukuku uygulayıcılarına açıklanması amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları uzmanlarının iş hukukuna ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak, böylece gereksiz…

04 Haziran Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim?…

27-28 Mayıs günleri(2 gün) Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “Kurumsal Eğitim Programı Planlama” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Kurumlarda yıllık ve dönemsel ölçekte eğitim planlamasının kurumun gerçek ihtiyaçları üzerinden yapılması. Gereksiz eğitimlere bütçe ayrılmasının engellenmesi Eğitimlerin belirli hedeflere odaklı olarak hazırlanması ve sonuçlarının hedefler doğrultusunda ölçülebilmesi. Eğitimin sonuçlarının gerçek ihtiyaçlara ne kadar ve nasıl cevap verdiğinin…

27-28 Mayıs günleri(2 gün) Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “Kurumsal Eğitim Programı Planlama” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Kurumlarda yıllık ve dönemsel ölçekte eğitim planlamasının kurumun gerçek ihtiyaçları üzerinden yapılması. Gereksiz eğitimlere bütçe ayrılmasının engellenmesi Eğitimlerin belirli hedeflere odaklı olarak hazırlanması ve sonuçlarının hedefler doğrultusunda ölçülebilmesi. Eğitimin sonuçlarının gerçek ihtiyaçlara ne kadar ve nasıl cevap verdiğinin…

21 Mayıs Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “İngilizce İş Yazışmalarında Dil Üslup ve Biçim” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Katılımcıların kurumsal yazışma formatlarında İngilizceyi doğru, yerinde ve etkili bir biçimde ve üslupta kullanmaları için teknik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi ve püf noktaları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği İngilizce iş yazışmalarında…

14 Mayıs Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda…

7 Mayıs Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Doç. Dr. Neşe GÜLER tarafından verilecek olan “Güvenilir ve Geçerli Test ve Anket Hazırlama” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Bu eğitimde, ölçme araçlarından ikisi olan test ve anketlerin nasıl güvenilir ve geçerli hazırlanıp, uygulanabileceği, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmaktadır. Eğitim çalışması, olumlu ve olumsuz test ve…

30 Nisan Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “İş Yerinde Çatışma Yönetimi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Bu eğitimde, çatışmayı yapıcı olarak ele alma, çözme, yönetme, çatışmadan kazançlı çıkma ve çatışmayı faydaya dönüştürme yöntemleri ele alınacaktır.   Eğitimin İçeriği Liderlik Biçimleri Liderin Rol ve İşlevleri Güç, Liderlik ve Ben Çatışmalar ve Önemi Çatışmaların Sebepleri Çatışmayı…

16 Nisan Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İzzet OTRU, LLM,  tarafından verilecek olan “Mobbing ve İşletmeler Üzerindeki Hukuki Müeyyideler” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı İş yeri çalışanlarının performansını düşüren psikolojik ve duygusal tacizin nedenlerini ve altında yatan gerçekleri araştırıp, bununla baş etme yollarını geliştirmeyi öğrenmek, motivasyonu düşürmeden etkin iletişim kanallarını kullanabilmek, süreç yönetimini kavrayabilmek amaçlanmaktadır. Eğitimin…