05 Ağustos Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Av. Süleyman ETLİK  tarafından verilecek olan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İş ve İşlemlere Getireceği Yenilikler” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Eğitim, mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun8 çeşitli konulara getirdiği değişikliklerin karşılaştırmalı incelemesi şeklinde yürütülecek olup, bu çerçevede tasarının uygulamaya getirdiği yenilikler, yürürlükten…

29 Temmuz Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları. Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim? Uygun…

22 Temmuz Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “İngilizce İş Yazışmalarında Dil Üslup ve Biçim” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Katılımcıların kurumsal yazışma formatlarında İngilizceyi doğru, yerinde ve etkili bir biçimde ve üslupta kullanmaları için teknik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi ve püf noktaları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği İngilizce iş yazışmalarında en çok sıkıntı yaşanan…

15 Temmuz Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Av. İzzet OTRU tarafından verilecek olan Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Bu eğitimle, iş hukukunun temel uygulamalarının sektörel özellikler de dikkate alınarak, iş hukuku uygulayıcılarına açıklanması amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları uzmanlarının iş hukukuna ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak, böylece gereksiz…

8 Temmuz Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “Toplantı Yönetimi” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Kurumlarda büyük zaman ve maliyet kaybıyla sonuçsuz şekilde tamamlanan toplantıları verimli hale getirmek. Eğitimin İçeriği Toplantı İhtiyacının Belirlenmesi Toplantı Türleri ve Farkları Toplantıyı Planlama Toplantıların Sayısı, Süresi, Önceliği, Yeri ve Fiziksel Düzenlemeler Kayıt Tutma, Gündem Geliştirme…

1 Temmuz Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları. Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim? Uygun…

24 Haziran Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İzzet OTRU, LLM,  tarafından verilecek olan “Mobbing ve İşletmeler Üzerindeki Hukuki Müeyyideler” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı İş yeri çalışanlarının performansını düşüren psikolojik ve duygusal tacizin nedenlerini ve altında yatan gerçekleri araştırıp, bununla baş etme yollarını geliştirmeyi öğrenmek, motivasyonu düşürmeden etkin iletişim kanallarını kullanabilmek, süreç yönetimini kavrayabilmek amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği…

10 Haziran Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Av. Süleyman ETLİK  tarafından verilecek olan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İş ve İşlemlere Getireceği Yenilikler” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Eğitim, mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun8 çeşitli konulara getirdiği değişikliklerin karşılaştırmalı incelemesi şeklinde yürütülecek olup, bu çerçevede tasarının uygulamaya getirdiği yenilikler, yürürlükten kaldırılacak…

03 Haziran Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “İş Yerinde Çatışma Yönetimi” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Bu eğitimde, çatışmayı yapıcı olarak ele alma, çözme, yönetme, çatışmadan kazançlı çıkma ve çatışmayı faydaya dönüştürme yöntemleri ele alınacaktır. Eğitimin İçeriği Liderlik Biçimleri Liderin Rol ve İşlevleri Güç, Liderlik ve Ben Çatışmalar ve Önemi Çatışmaların…

27 Mayıs Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Bu eğitimle, iş hukukunun temel uygulamalarının sektörel özellikler de dikkate alınarak, iş hukuku uygulayıcılarına açıklanması amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları uzmanlarının iş hukukuna ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak, böylece gereksiz dava giderlerinden, tazminatlardan korunmalarını sağlamak ve iş hukukunun daha somut meselelerine…