05-06 Mayıs günleri(2 gün) Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “Kurumsal Eğitim Programı Planlama” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Kurumlarda yıllık ve dönemsel ölçekte eğitim planlamasının kurumun gerçek ihtiyaçları üzerinden yapılması. Gereksiz eğitimlere bütçe ayrılmasının engellenmesi Eğitimlerin belirli hedeflere odaklı olarak hazırlanması ve sonuçlarının hedefler doğrultusunda ölçülebilmesi. Eğitimin sonuçlarının gerçek ihtiyaçlara ne kadar ve nasıl cevap verdiğinin değerlendirilip…

29 Nisan Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim?…

22 Nisan Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Av. Süleyman ETLİK  tarafından verilecek olan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İş ve İşlemlere Getireceği Yenilikler” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Eğitim, mevcut Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun8 çeşitli konulara getirdiği değişikliklerin karşılaştırmalı incelemesi şeklinde yürütülecek olup, bu çerçevede tasarının uygulamaya getirdiği yenilikler, yürürlükten…

22 Nisan Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim?…

15 Nisan Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İzzet OTRU, LLM,  tarafından verilecek olan “İK Yöneticileri İçin Çalışma Yaşamında Temel İş Hukuku Uygulamaları” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Bu eğitimle, iş hukukunun temel uygulamalarının sektörel özellikler de dikkate alınarak, iş hukuku uygulayıcılarına açıklanması amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları uzmanlarının iş hukukuna ilişkin meselelerde, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini sağlamak,…

8 Nisan Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “İngilizce İş Yazışmalarında Dil Üslup ve Biçim” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Katılımcıların kurumsal yazışma formatlarında İngilizceyi doğru, yerinde ve etkili bir biçimde ve üslupta kullanmaları için teknik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi ve püf noktaları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği İngilizce iş yazışmalarında en çok sıkıntı yaşanan…

1 Nisan Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim?…

25 Mart Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan “Kurumsal İş Yazışmalarında Dil, Üslup ve Biçim Eğitimi ” eğitimine kayıtlar başlamıştır   Eğitimin Amacı Gerek kurum içi e-posta yazışmaları gerekse kurumlar arası e-posta ve ıslak yazışmalarda iş yazışmalarına ilişkin biçimsel, organizasyonel, içeriksel ve teknik bazı noktalar kurumsal kimliğimizin bir yansıması olarak bizi ve kurumumuzu temsil niteliği taşımaktadır….

11 Mart Cumartesi günü 10:00–17:00 saatleri arasında Necdet PEKGÖZEGU tarafından verilecek olan “Mavi Yakalı Çalışanlar ve Liderlik İlişkisi” eğitimine kayıtlar başlamıştır.   Eğitimin Amacı Hedef Verimlilik, bu yolda atılacak adımların çeşitliliği ve yöneticilerin modern liderlik anlayışına uygun tutum ve davranışları.   Eğitimin İçeriği Verimlilik Nedir? Verimlilik Artışında Kritik Noktalar? Liderlik – Yönetici Farkları? Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim?…

4 Mart Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Dr. Meral APAK tarafından verilecek olan “Takım Kurma, Takımı Bir Arada Tutma ve Yönetişim Becerileri” eğitimine kayıtlar başlamıştır. Eğitimin Amacı Bu eğitimde, takım çalışmasının pratik sonuçları, takım halinde çalışmanın kural ve göstergeleri ve farklı karakteristik özelliklere sahip takımları yönetmenin incelikleri ele alınmaktadır. Eğitim çalışması gerçek vakalara dayalı oyun ve etkinliklerle…