Ücretsiz eğitimlerden ya da açık eğitimlerden haberdar olmak ister misiniz?

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Firmaların İnsan Kaynakları Yönetim sistemi birbirinden farklı düzeylerde yapılandırılmış olabilmektedir. Bazı firmalar henüz bir İnsan Kaynakları birimi kurmamış ve işleri daha çok bordrolama düzeyinde yürütebiliyorken, diğer bazı firmalar belli bir düzeyde ve eksikli de olsa İK yönetimi formatını hayata geçirmiş olabilmektedirler. Öte yandan başka bazı kurumlarda ise İK birimi çok detaylı bir şekilde kurulmuş ve ayrıntılı bir iş bölümü yapılmış olabilmektedir. Her üç durumda da benzer kurumların ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir. Her firmanın kendi tarihi, deneyimleri, kurum kültürü, alışkanlıkları, iş hacmi ve insan kaynağı yoğunluğu farklı olabilir. Bu nedenle İK fonksiyonları belli bir ezberi eda ederek kurulduğunda firma açısından istenilen sonuç elde edilmeyebilmektedir.

İMC’nin İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanlarında konusunda yetkin ve deneyimli uzmanları her şeyden önce detaylı bir kurumsal İK İhtiyaç Analizi yapmakta ve sonucunda kurumun kısa, orta ve uzun vadede hangi yapılanmalara ihtiyacı olacağı üzerine bir stratejik harita çıkararak iş planı oluşturmaktadırlar.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın