Kurumsal İletişim & Gelişim Eğitimleri

Kurumsal İletişim ve Gelişim Eğitimleri programımızda yer alan eğitimler çalışanların ve yöneticilerin yönetsel yetkinliklerini iletişim ve sürekli gelişim perspektifiyle geliştirmek amacıyla tasarlanmış eğitimlerdir. Bu programlara katılan yönetici ve çalışanlar genel olarak iş yaşamında her kademede muhataplarında güven oluşturma, sözlü ve yazılı ikna performanslarında artış, şirket içi ve dışı iletişim süreçlerinde denge ve etki sağlayabilmek gibi becerilerini uygulamalarla geliştirmektedirler.

İMC’nin Kurumsal İletişim & Gelişim Eğitimleri sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim konularında katılımcıların gerek kişisel gerekse kurumsal alanda yetkinleşmelerini ve bu yetkinliklerini iş performanslarına yansıtabilmelerini hedeflemektedir. Bu nedenle kurumun özgün ihtiyaçları profesyonel yöntem ve tekniklerle tespit edildikten sonra kuruma özel uygulamalar yapılandırılarak dizayn edilmektedir.

Eğitimlerin tamamında katılımcılar sadece konu hakkında bilgi, donanım, yetkinlik ve davranış alışkanlığı kazanmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim süreci sonunda somut bir kurumsal iletişim sorununu çözme konusunda da kurumsal bir ortak yaklaşımı hep birlikte geliştirmektedirler.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın