Kurumsal Sağlık Eğitimleri

Çalışanların yaşamlarının büyük bir kısmı çalışma ortamında geçmektedir. Bu gerçekten hareketle kurumsal açıdan sağlıklı bir ortamın ana koşulu kişilerin sağlık konusundaki bilgi ve farkındalıklarına dayanmaktadır. Gerek kurumların çalışanları için sağlamak zorunda oldukları koşullar, gerekse kişilerin kendi sağlıkları için gerekli alışkanlıklar açısından kurum içi sağlık eğitimleri önemli bir alan olarak önümüzde durmaktadır.

İMC Kurumsal Sağlık Eğitimleri verimli, etkin ve sağlıklı bir çalışma ortamı için kişisel ve kurumsal olarak dikkat edilmesi gereken konularda kişilerin hem kendileri hem yakınları hem de kurumları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikle donanmalarını sağlamaktadır.

Eğitimlerin tamamında katılımcılar sadece konu hakkında bilgi, donanım, yetkinlik ve davranış alışkanlığı kazanmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim süreci sonunda somut bir kurumsal ve bireysel sağlık uygulamasını kurumun işleyen bir prosedürü haline getirmek için bir proje çalışması da yürütmektedirler.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın