Kurumsal Yabancı Dil Eğitimleri

 

IMC’nin geliştirdiği ve uyguladığı bir yabancı dil eğitim tasarım sistemi olan “Corporate Tailioring” sistemini uygulayacağımız kurumlar için aşağıdaki adımları uygularız:

 • Kurumu yapısal olarak analiz ederiz.
 • Kurumun dil ihtiyacını somut şekilde performansa dayalı olarak tespit ederiz.
 • Katılımcı ihtiyaçlarını kurumun performans ihtiyacı temelinde analiz edip hedefe yönelik özel bir program tasarlarız.
 • Yabancı dil eğitiminin kurum özelinde Temel Performans Göstergelerini (KPI) belirleriz.
 • Eğitim materyallerini katılımcıların kurumda yabancı dille yapmaları gereken gerçek işler üzerinden yapılandırırız.
 • Ölçme-değerlendirme araçlarını katılımcıların kurumda yabancı dille ilgili performans göstergelerini baz alarak geliştirir ve uygularız.
 • Katılımcıların eğitim zamanı dışındaki iş vakitlerinde öğrendikleri dil becerilerini gerçek iş üzerinde kullanarak pratik yapmaları için “Yabancı Dil Eğitiminin İşe Transferi”ni yapılandırırız.
 • Eğitmenlerimiz tüm katılımcıları haftalık olarak hedefleri ve gelişimleri açısından değerlendirip IMC Yabancı Dil Eğitimleri Koordinatörlüğüne raporlarlar.
 • İMC Yabancı Dil Eğitimleri Koordinatörü ayda bir kez eğitimlere katılarak gözlem yapar, katılımcıların talep, istek ve önerilerini dinler, gerekli geliştirme alanlarını not eder, katılımcıların eğitim memnuniyet formunu doldurmalarını sağlar ve eğitimlerden sorumlu kurum yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunur. Çünkü İMC’ye özgü Corporate Tailoring sistemi kurumu, kurumun ihtiyaçlarını ve kurumsal memnuniyeti hizmetin odağına koyar.
 • İMC Yabancı Dil Eğitimleri Koordinatörü eğitmenlerin sunduğu haftalık raporları temel alarak kurumun İK ve eğitim departmanına aylık gelişim raporları sunar. Bu raporların birçok büyük firmanın üst yönetimi tarafından İK departmanının iş disiplinine yönelik bir takdir vesilesi olması da bizi ayrıca mutlu etmektedir.

Corporate Tailoring Sistemi ile:

 • Daha etkin ve profesyonel bir kurumsal yabancı dil eğitim hizmeti alırsınız.
 • Kurumsal eğitim kalitenizde fark yaratırsınız.
 • Piyasadaki diğer yabancı dil hizmetlerinin eğitim süreleriyle kıyaslanamayacak kadar kısa sürede ve kurumsal ihtiyaca odaklı olarak sonuç alırsınız.
 • Yabancı dil eğitimi ile ilgili gelişimi üst yönetime hazır bir raporla sunabilirsiniz.
 • Katılımcıların BULATS sınavına girmesi ile onları derecelendirilerek kurumsal yabancı dil kalitenizi teminat altına alabilirsiniz.

Eğitmenlerimiz:

Eğitmenlerimiz çok sayıda tecrübeli aday arasından titiz bir elemeyle seçilmiştir. Eğitmen kadromuz seçkin üniversitelerde öğretim görevlisi olan üniversite hocaları ve özellikle yabancı dile eğitmenliği mezunu olan yabancı eğitmenlerden oluşur. Bu eğitmenler “Corporate Tailoring” sistemi için İMC tarafından özel olarak eğitilmişlerdir.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

-Kurum içi Genel Yabancı Dil Eğitimleri

-Kurum içi Sektör Bazlı İngilizce Eğitimleri

İngilizce Yetkinlik Eğitimleri

-Akademik İngilizce

Bir cevap yazın