Yöneticilik Becerileri Eğitimleri

Yönetsel beceriler bir kurumun ilerleme ve gelişim stratejisi ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanımı konusunda en kritik kurumsal gerekliliklerden birisidir.

İMC Yöneticilik Becerileri Eğitimleri ile hem genel hem de spesifik yönetim alanlarında kurum yöneticilerinin ve yönetici adaylarının, farkındalıklarının arttırılması, çağdaş yönetim teknikleri kapsamında paylaşımlarda bulunmalarının sağlanması ve yöneticilikten liderliğe geçişin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için kurumun ve yöneticilerin özgün ihtiyaçları profesyonel yöntem ve tekniklerle tespit edildikten sonra kuruma özel uygulamalar yapılandırılarak dizayn edilmektedir.

Eğitimlerin tamamında katılımcılar sadece konu hakkında bilgi, donanım, yetkinlik ve davranış alışkanlığı kazanmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim süreci sonunda somut bir kurumsal ve bireysel yönetim sorununu çözme konusunda da somut bir iş planı çıkarmakta ve uygulamaları konusunda desteklenmektedirler.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın